ยอดเขาคิชฌกูฏ

  • Events & FestivalsPhoto of กำหนดการเปิดเขาคิชฌกูฏ สักการะพระพุทธบาท ประจำปี 2562

    กำหนดการเปิดเขาคิชฌกูฏ สักการะพระพุทธบาท ประจำปี 2562

    อีกหนึงสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยนิยมของนักท่องเที่ยวคือ การเดินทางไปสักการะพระพุทธบาทบดยอดเขาคิชฌกูฏ หรือ พระบาทพลวง โดยในแต่ละปีจะมีการเปิดให้ขึ้นไปสักการะแค่บางช่วงเท่านั้นโดยสำหรับ กำหนดการเปิดให้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ประจำปี 2562 ออกมาแล้วก็คือ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 – 5 เมษายน 2562 โดยจะมีพิธีบวงสรางตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์…

    Read More »
Back to top button
Close